O FIRMIE 
   KOMPLETNE REALIZACJE 
   PROJEKTOWANIE 
   SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ 
   SERWIS 
   KONTAKT 
KOMPLETNE REALIZACJE

Przy każdej większej realizacji nasi pracownicy kilkakrotnie spotykają się i konsultują właściwe wykonanie instalacji.

Znaczenia nabiera dbałość o szczegóły. Stały nadzór pozwala uniknąć błędów powstających podczas kolejnych etapów realizacji, których naprawienie nie jest później możliwe lub wiąże sie z dodatkowymi kosztami i strata cennego czasu.

Wiele usterek można usunąć jedynie w początkowej fazie realizacji obiektów.
Rozmiar: 1961 bajtów
Gastro-res II ©2007    Jasionka 915 k/Rzeszowa tel: 017 854 95 52    e-mail: biuro@gastrores.com.pl