Witamy | Eszkoła | Aktualności | Ogłoszenia | Historia | Dokumenty | Nauczyciele | Administracja | Samorząd | Rada rodziców | Podręczniki | Zajęcia dodatkowe | Aktywna tabl. | Absolwenci | Galeria | Kontakt |


Drodzy Uczniowie, Rodzice i Przyjaciele szkoły

Rok Szkolny 2019/2020 dobiega końca. Drugi semestr był wyjątkowy ze względu na czas pandemii. Uczyliście się w domu. Podziękujcie zatem swoim Rodzicom za pomoc w nauce.

Szczególnie trudno mieli uczniowie klasy VIII, którzy na swój pierwszy w życiu egzamin musieli czekać prawie 2 miesiące.

Pragnę ogłosić, że decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 15 czerwca 2020 r. dziesięcioro Uczniów klasy VIII ukończyło Szkołę Podstawową Helenów Drugi – Święciec.

Są to:

Justyna Adamczyk,

Juliusz Franciszek Antecki,

Mateusz Antecki,

Dominika Bąk,

Gabriela Grzelecka,

Oliwia Anna Kamińska,

Wiktoria Matylda Kordyl,

Szymon Laskowski,

Hubert Sztanga,

Małgorzata Anna Wysocka

 Gratuluję.

 

Drodzy Absolwenci!

Kończycie pierwszy ważny etap w swoim życiu. Ale ten koniec jest początkiem czegoś nowego… przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Powinniście więc wyznaczyć sobie cel, który zamierzacie osiągnąć.

Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się uczynić prawdę pochodnią, której światło nie pozwoli Wam zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem.

W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.

Nagrody za wysokie wyniki w nauce otrzymali:

Kl. VIII – Justyna Adamczyk, Juliusz Antecki, Mateusz Antecki, Wiktoria Kordyl i Małgorzata Wysocka

Kl. VII – Miłosz Bąk, Konrad Biskupski, Igor Czeladziński, Weronika Gotowała

Kl. VI – Michalina Grabowska, Dominika Graczyk, Bartosz Pawlak, Grzegorz Trzymkowski, Kacper Wiktorski, Tamara Zawadzka, Rafał Ziętkiewicz

Kl. V – Amelia Bryl, Julia Głowacka, Martyna Iwińska, Maja Kacprowicz, Oliwia Piskorz,, Marta Sojak, Dominik Szatkowski

Kl. IV – Nadia Kacprowicz, Miłosz Kozłowski

Kl. III – Dawid Biegniewski, Nadia Jędras, Maja Kowalska, Maja Krzyżanowska, Kacper Nawrot, Filip Pietrzykowski, Szymon Szurgot, Damian Żarnowski

Kl. II – Magdalena Adamczyk, Dawid Bąk, Bartłomiej Głowacki, Alicja Karpiuk, Lena Susłyk, Igor Szulc, Martyna Szymczak, Marcelina Radomska, Mikołaj Wróbel

Kl. I – Barbara Antecka, Tobiasz Banasiak, Kacper Barczykowski, Julia Jaśniewska, Kamil Kozłowski, Ada Laskowicz, Kaja Laskowicz, Alicja Łukaszewska

 

Nagrody za wzorową frekwencję w klasach I – III otrzymują:

Kaja Laskowicz z kl. I,

Dawid Biegniewski z kl. III

Nagrody za wzorową frekwencję w klasach IV - VIII otrzymuje

Maja Kacprowicz kl. V

Serdecznie gratuluję.

 

Nagroda od Stowarzyszenia Edukacyjnego „Jesteśmy razem” za najlepsze wyniki w nauce w kl. I – III:

Nadia Jędras kl. III

Nagroda od Stowarzyszenia Edukacyjnego „Jesteśmy razem” za najwyższą średnią w kl. IV –VIII:

Weronika Gotowała kl. VII

Justyna Adamczyk kl. VIII

Nadia Kacprowicz kl. V

Tamara Zawadzka kl. VI

 

Serdeczne podziękowania kieruję w stronę Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego „Jesteśmy razem”, Grona Pedagogicznego i Pracowników szkoły, Rady Rodziców oraz wszystkich, którzy brali czynny udział w życiu szkoły.

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji.

Dziękując za wysiłek i współpracę życzę wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami.

Wierzę, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Magdalena Woźniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej Helenów Drugi - Święciec

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drodzy Uczniowie!
Rok Szkolny 2019/2020 dobiega końca. Drugi semestr był wyjątkowy ze względu na czas pandemii. Uczyliście się w domu. Podziękujcie zatem swoim Rodzicom za pomoc w nauce.
Mamy do Was prośbę - nie przynoście kwiatów na zakończenie roku.
Jeśli jednak chcecie dać wyraz swojej wdzięczności, zróbcie to w inny sposób - dołóżcie swoją "cegiełkę" do puszki w postaci pieniążka na szczytny cel - dla Alicji Szczepankiewicz. 
 
Serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej Helenów Drugi - Święciec. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egzamin ósmoklasisty-informacje dla uczniów i rodziców

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Rodzice

Organizacja konsultacji z uczniami

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach (maksymalnie 3 osoby + nauczyciel)

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

W związku z powyższym proponuję, aby uczniowie umawiali się drogą e-mailową z nauczycielami danego przedmiotu indywidualnie lub grupowo (max. 3 uczniów) w zależności od potrzeb.

Drodzy Uczniowie

Umawiając się na konsultacje trzeba podać, gdzie chcecie przyjść na te konsultacje: do Święćca czy do Helenowa, gdyż nauczyciele będą odbywać konsultacje w obu budynkach.

Umawiając się na konsultacje, proszę również sprecyzować, jakie są Wasze oczekiwania, to znaczy jeżeli chcecie coś poprawić, zaliczyć, to trzeba podać co, aby nauczyciel przygotował odpowiednie materiały.

W załączeniu przesyłam:

Proszę się z nimi zapoznać i ich przestrzegać. Przypominam, że na konsultacje trzeba przyjść w maseczce, rękawiczkach, należy również zabrać ze sobą swoje książki i przybory, nie ma możliwości pożyczania w czasie konsultacji.

Szkoła w tych dniach będzie otwarta w godz. 09.00 - 14.00.

Nadal obowiązuje nauczanie zdalne.

 

Magdalena Woźniak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
W przyszłym tygodniu (21,22,23 kwietnia 2020 r.) miały odbyć się egzaminy kl. VIII. Jak już wiecie, zostały one przełożone na czerwiec.
W tych dniach odbędzie się nauczanie zdalne.
 
Ponadto informuję, że dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ustalonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego na dni
20 i 24 kwietnia 2020 r. pozostają utrzymane.
 
Z poważaniem
Magdalena Woźniak
dyrektor szkoły

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. 

Szkoła będzie zamknięta do 26 kwietnia 2020 r.

Nadal będzie obowiązywało kształcenie na odległość.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z poważaniem

Magdalena Woźniak

dyrektor szkoły

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z pedagogiem 

Drodzy rodzice

Informuję że jestem do Państwa dyspozycji i służę pomocą, radą oraz wsparciem. Wiadomości na bieżąco będę umieszczała na stronie szkoły. W razie potrzeby proszę o kontakt, w tym celu podaję e-maila: pedagog.borowska@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwracam się do wszystkich Rodziców i Uczniów, aby ten czas naszej nieobecności w szkole, czas kwarantanny, nie traktować jako wakacji i czasu wolnego!

Dlatego na stronie internetowej szkoły została  utworzona specjalna zakładka "Eszkoła", na której nauczyciele będą umieszczać zadania dla dzieci i uczniów do wykonania w domu.

Rodzicuteraz na Tobie spoczywa odpowiedzialne podejście do proponowanej formy powtórek i utrwalenia wiadomości.

Uczniu, aby nie nudzić się, wykonaj zadania przygotowane dla Ciebie przez nauczycieli. Realizuj je systematycznie. Pamiętaj, że ten czas to nie są przedłużone ferie i przeznacz go na naukę.

Proszę o śledzenie naszej strony internetowej.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o wszelkich zmianach.

W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny ( 508 948 337) lub mailowy (sp.swieciec@gmail.com).

Z poważaniem

dyrektor szkoły

 

Magdalena Woźniak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

· poradni psychologiczno-pedagogicznych;

· specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

· młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

· przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

· szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

· szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

· ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

· zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

· jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

· przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

· rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

· śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

W związku z powagą sytuacji proszę o nie traktowanie powyższego jedynie jako czasu wolnego dla uczniów, ale czasu koniecznej izolacji w trosce o nasze zdrowie.

 

Uczniu,

· pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

· przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

· odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

· przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? 

·  Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

· Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Proszę o śledzenie naszej strony www.sphelenow-swieciec.pl.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o wszelkich zmianach.

 

Z poważaniem

Magdalena Woźniak 

dyrektor szkoły

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aby pobrać potrzebne wnioski kliknij tutaj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilaktyka i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 

Szanowny Rodzicu:

 

·       porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

 

·       nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

 

·       pamiętaj, że jeśli nie mia 
 
Copyright by (C) Szkoła Podstawowa Helenów-Święciec, Święciec 50, 62-511 Kramsk, tel. 63.248.03.80
Strona optymalizowana do rozdzielczości ekranu 1680 x 1050 i przeglądarki IE 8.0 lub wyższej. Ostatnia aktualizacja: 27.09.2013