Witamy | Aktualności | Ogłoszenia | Historia | Dokumenty | Nauczyciele | Administracja | Pedagog | Samorząd | Rada rodziców | Podręczniki | Zajęcia dodatkowe | Aktywna tabl. | Absolwenci | Linki | Kontakt |


HISTORIA SZKOŁY W ŚWIĘĆCU*

Szkoła Podstawowa w Święćcu powstała w ramach obchodów 1000 lecia Państwa Polskiego, które realizowało hasło „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego". 
Hasło to zostało podjęte przez wszystkich mieszkańców wsi Święciec, Jabłkowa i Stefanowa, którzy zdawali sobie sprawę, że miejscowa szkoła ma trudne warunki pracy, ponieważ mieściła się w małej izdebce, w remizie OSP.

Już w styczniu 1959 roku, na wioskowym zebraniu powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli:
Henryk Antecki – przewodniczący, Zygmunt Miastkowski - zastępca przewodniczącego, Henryk Grzesiak - kierownik szkoły - na sekretarza, Jan Chęciński i Kazimierz Iwiński - na członków komitetu.

Przed powołanym Komitetem Budowy Szkoły postawiono następujące zadania w 1959 r.:

- wybranie i wykupienie parceli pod budowę szkoły,
- gromadzenie materiałów budowlanych,
- zbieranie społecznych środków finansowych,
- poczynienie starań u powiatowych władz partyjnych i państwowych o poparcie podjętego czynu.

W wyniku półrocznej pracy Komitetu, przy współpracy z miejscowa ludnością i powiatowymi władzami wykonano:

1. Wykupiono plac pod budowę szkoły o powierzchni 72 ary z własnych środków ludności za kwotę 22 tysięcy   złotych.
2. Wykonano sposobem gospodarczym 25 tysięcy sztuk cegieł u pana Lecha Rocha Wróbla z Jabłkowa.
3. Zakupiono z własnych środków 10 ton cementu, żwiru i kamienia na całą budowę.
4. Zadeklarowano robociznę przy wykopach i pomocy murarskiej.
5. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koninie przyznało 100 tysięcy złotych na sfinansowanie czynu społecznego i 300 tysięcy złotych z budżetu powiatu.
6. Powiatowy Komitet Odbudowy Kraju i Stolicy przyznał 120 tysięcy zł a Wojewódzki Komitet Odbudowy Kraju i Stolicy 50 tyś.

Budowa została rozpoczęta w 21 sierpnia 1959 r., a w dniu 5 czerwca 1960 r. oddano do użytku budynek szkoły w Świętcu, bo taką nazwę do połowy lat dziewięćdziesiątych nosiła nasza wieś.

Uroczystego aktu przekazania dokonał Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Jan Janus. Kierownikiem szkoły został pan Eugeniusz Szczepański. Nauczycielami w pierwszym roku szkolnym 1960/1961 byli: Eugeniusz Szczepański, Henryk Grzesiak, Anna Szczepańska, oraz woźny Bolesław Chmielewski.

Do nowej szkoły, w której było VI klas uczęszczało 82 uczniów ze Święćca, Jabłkowa i Stefanowa. W roku szkolnym 1961/1962 po raz pierwszy rozpoczęła naukę klasa VIII.
W tym też roku pobudowano śmietniki, ubikacje i wyznaczono teren boiska szkolnego oraz przebudowano studnię.
W roku szkolnym 1963/1964 zaczęły pracować panie Janina Olkowska i Barbara Szymańska.
W lipcu 1965 r. zelektryfikowano wieś, w tym szkołę. W czasie wakacji prowadzony jest dzieciniec letni.

W 1966/1967 zaszły duże zmiany w personelu szkoły w związku z przejściem na 8 letni cykl nauczania. Pracę zaczęli Jan Grzebielucha, Marta Jankowska, Grażyna Matusiak, Grażyna Kokoszko i w dalszym ciągu pracuje Anna Szczepańska, a Kierownikiem nadal jest Eugeniusz Szczepański. Rok później pracę zaczyna Danuta Grzebielucha, Janina Modelska.

Od roku szkolnego 1968/1969 kierownikiem szkoły zostaje Henryk Nowak, ponieważ poprzedni kierownik Eugeniusz Szczepański wraz z żoną przenoszą się do Kazimierza Biskupiego.

Do grona pedagogicznego dołączają kolejni nauczyciele: Maria Nowak, Jadwiga Antecka, Klara Łukaszewicz. 

W tym roku uczniowie szkoły pomalowali siatkę. W całej historii szkoły wykonano wiele prac na rzecz szkoły i środowiska, między innymi:

- odcinek drogi do szkoły,
- zajazd autobusowy,
- założono chodnik.

Przez kolejne lata wymieniała się kadra nauczycielska. Jedni odchodzili, inni zaczynali pracę.

W roku 1976, na stanowisko dyrektora szkoły powołana została pani Maria Nowak, która pełniła tę funkcję do 1979 r. W roku 1980 dyrektorem szkoły zostaje pan Jan Grzebielucha i pełni tę funkcję przez 17 lat. Po przejściu na emeryturę obowiązki dyrektora przejmuje pan Jacek Żerkowski, który pełnił tę funkcję przez kolejne 4 lata.
Przez lata 80-te i 90-te kadra nauczycielska powiększa się, ale występuje też ciągła rotacja. W szkole, w tych latach podejmują pracę: Mirosława Białecka, Zofia Kubicka, Barbara Kubicka, Marian Lizik, Maria Sułkowska, Agata Preus, Małgorzata Filipiak, Elżbieta Myślińska, Zygmunt Majkowski, Iwona Kowalska, Małgorzata Iwińska, Teresa Barczak, Elżbieta Szabelska, Wioleta Rusin, Mirosław Iwiński, Irena Idasiak, Zdzisław Gębka, Dorota i Dariusz Sypuła, Elżbieta Adamczyk, Dorota Leśniewska, Jarosław Bąk, Ireneusz Grochowski, Weronika Siwa.

W 40 rocznicę powstania szkoły, zostaje przekazana część obiektu OSP na cele oświatowe. Szkoła powiększa się o dwie sale lekcyjne, salę gimnastyczną, szatnie. Uroczystości przekazania tych pomieszczeń odbyły się 25 listopada 1999 r. 
Z dniem 1 września 2000 r. dyrektor szkoły Jacek Żerkowski odchodzi do Sompolna, gdzie obejmuje stanowisko dyrektora LO, a na jego miejsce wójt gminy Kramsk powołuje Mariolę Łaszkiewicz-Głowacką. Niestety choroba powoduje, że po niespełna półtora roku funkcję tę przejmuje pani Mirosława Białecka, która prowadzi placówkę przez okres 7 lat. Do roku 2008, do chwili przejścia na emeryturę. 

Przez rok pełniącą obowiązki dyrektora zostaje pani Agnieszka Rogatka, a z dniem 1 września 2010 r., ponownie wójt gminy Kramsk powołuje na stanowisko dyrektora Mariolę Łaszkiewicz-Głowacką.

W historię naszej szkoły wplotło się wiele wspaniałych imprez, które integrowały społeczeństwo lokalne, szkolne oraz gminne.

Należy tu wspomnieć coroczne zabawy choinkowo-noworoczne, spotkania opłatkowe dla seniorów, wycieczki szkolne, festyny rodzinne, występy zespołu ludowego „Mini Świętojanki”.
W przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej naszą szkołę odwiedziły delegacje z Holandii i Francji.

Odbywały się tu Międzynarodowe spotkania kobiet, spotkania społeczności uczniowskiej w ramach cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi.

Samorząd uczniowski organizował rokrocznie Dzień Matki, Jasełka, dyskoteki.

Uczniowie naszej szkoły osiągali i nadal osiągają wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy w sporcie, w konkursach szkolnych, a także tych organizowanych przez gminę i na szczeblu powiatu.

Przez mijające 50 lat istnienia naszej szkoły placówkę prowadziło 7 dyrektorów, uczyło w niej 75 nauczycieli, naukę pobierało 738 uczniów.

Obecnie w szkole pracuje 4 nauczycieli na pełnym etacie - Teresa Barczak, Agnieszka Rogatka, Aleksandra Rosiak i Mariola Łaszkiewicz-Głowacka. Pozostała szóstka, to nauczyciele niepełnozatrudnieni: Mirosława Białecka, Łukasz Lizik, Łukasz Kozłowski, Marcin Szkudlarek, Sylwia Sztamblewska, Michał Świderski, oraz dwóch pracowników obsługi - Elżbieta Sztamblewska i Marek Wiktorski.

 *powyższy tekst został wygłoszony w dniu 9 czerwca 2011 r. przez dyrektorkę Mariolę Łaszkiewicz-Głowacką, na uroczystości 50-cio lecia szkoły.

 

HISTORIA SZKOŁY W HELENOWIE DRUGIM

Do wybuchu I-ej wojny światowej w roku 1914 dzieci z Helenowa uczęszczały do Elementarnej Szkoły Rosyjskiej w Licheniu. Od 1915 roku do 1918 istniały szkoły prywatne,
w których uczyli przygodni niewykwalifikowani nauczyciele opłacani przez rodziców. Nadszedł epokowy rok 1918, rok odzyskania niepodległości przez Polskę.
Był to jednocześnie rok założenia szkoły w Helenowie. Pierwszym jej nauczycielem mianowanym przez władze szkolne był Marceli Pietrykowski. Funkcję tę pełnił do końca roku 1918 i na własną prośbę odszedł. 3 stycznia 1919 roku władze szkolne na prośbę mieszkańców Helenowa mianowały na nauczyciela Kazimierza Trzcińskiego – mieszkańca wsi Stefanów. Klasa szkolna mieściła się wtedy w budynku wynajmowanym od jednego z gospodarzy. Pan Kazimierz Trzciński za warunek objęcia stanowiska kierownika postawił mieszkańcom wsi Helenowa Pierwszego i Drugiego pobudowanie budynku szkolnego. Szkoła powstała przy ofiarnej pomocy mieszkańców i wielkim zaangażowaniu Kazimierza Trzcińskiego.
29 października 1920 nastąpiło poświęcenie budynku szkolnego. Poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Hofman. W 1922 roku szkoła została podniesiona do stopnia szkoły dwuklasowej. Do szkoły uczęszczało 118 dzieci.

W 1926 roku gospodynie wiejskie ofiarowały szkole sztandar, który własnoręcznie wyhaftowały. Słowa „Prawdą a Pracą” widniejące na sztandarze z dumą podkreślały najważniejsze wartości w życiu człowieka. W 1933/34 władze szkolne nadały stopień szkoły sześcioklasowej. Czynnych oddziałów było siedem, w których sześciu nauczycieli uczyło 363 dzieci. W momencie wybuchu II wojny światowej 1939 roku była już szkołą siedmioklasową. Przez te wszystkie lata kierownikiem szkoły był pan Kazimierz Trzciński.

II wojna światowa przerwała dalsze prace i naukę. Tuż przed zakończeniem wojny, w kwietniu 1945 roku, Kazimierz Trzciński wraz z rodziną powrócił do Helenowa i ponownie objął funkcję kierownika szkoły, którą to sprawował do końca sierpnia 1946 roku. Po nim kolejno szkołą kierowali : pani Wanda Akimowicz, pan Władysław Mikołajczyk, pan Józef Adamczyk. W roku szkolnym 1952/53 przeprowadzony został kapitalny remont szkoły. W 1954 roku funkcję kierownika szkoły przejął pan Aleksander Lewandowski. W 1962 roku szkołę zelektryfikowano W 1969 roku funkcje kierownika szkoły objął pan Włodzimierz Guźniczak. W 1980 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Hanna Trzciński, a od 1983 roku pan Marian Lizik. W 1990 roku rozpoczął on kapitalny remont szkoły. W 1993 roku funkcję dyrektora szkoły objęła pani Teresa Włodarczyk, od 1998 roku pani Elżbieta Zastawa – Grochocińska, a od 2002 roku pani Bożena Bąk. 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Trzcińskiego funcjonowała do 31 sierpnia 2012 roku.


 
 
Copyright by (C) Szkoła Podstawowa Helenów-Święciec, Święciec 50, 62-511 Kramsk, tel. 63.248.03.80
Strona optymalizowana do rozdzielczości ekranu 1680 x 1050 i przeglądarki IE 8.0 lub wyższej. Ostatnia aktualizacja: 27.09.2013