Witamy | Aktualności | Ogłoszenia | Historia | Dokumenty | Nauczyciele | Administracja | Pedagog | Samorząd | Rada rodziców | Podręczniki | Zajęcia dodatkowe | Aktywna tabl. | Absolwenci | Linki | Kontakt |


List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dla rodziców! 

List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do rodziców

Broszura "Dzieci w wirtualnej sieci"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Od 17.05.2021 r. nauczyciele wszystkie zajęcia prowadzą z budynku szkoły.

Harmonogram zajęć stacjonarnych ( reszta klas w danym dniu ma lekcje zdalne)

17.05.2021 - kl. 6,5, 4
18.05.2021 - kl 6,5,4,
19.05.2021 - kl 6,8,7,
20.05.2021 - kl 8,7
21.05.2021 - kl 8,7

24.05 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25-27.05 Egzamin ósmoklasisty (uczniowie nie mają zajęć)

28.05.2021 Wszystkie klasy maja lekcje zdalne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wywiadówka 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Helenów Drugi -Święciec serdecznie zapraszają wszystkich rodziców klas I-VIII na zebranie związane z organizacją roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się 11.09.2020 r.(piątek) o godz. 16.00.  w Helenowie Drugim.

Kl. I sala nr 19 (komputerowa)

Kl. II sala nr 3 (parter)

Kl. III sala nr 4 (parter)

Kl. IV sala nr 6 (parter)

Kl. V sala nr 16 (piętro)

Kl. VI sala nr 17 (piętro)

Kl. VII sala nr 14 (piętro)

Kl. VIII sala nr 15 (piętro)

Rodziców oddziału przedszkolnego zapraszamy na zebranie 14.09.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 wsali nr 3 (sala zerówki).

Rodziców punktu przedszkolnego zapraszamy na zebranie 14.09.2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali nr 4 (sala przedszkola).

Serdecznie zapraszamy!

Uczestnicy zebrania zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa: zachowania odpowiedniego dystansu, założenia ochrony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku szkoły.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubezpieczenie

Informacje dotyczące ubezpieczenia, w roku szkolnym 2020/2021, można znaleźć klikająć poniższe linki:

polisa

ogólne warunki ubezpieczenia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
 
Copyright by (C) Szkoła Podstawowa Helenów-Święciec, Święciec 50, 62-511 Kramsk, tel. 63.248.03.80
Strona optymalizowana do rozdzielczości ekranu 1680 x 1050 i przeglądarki IE 8.0 lub wyższej. Ostatnia aktualizacja: 27.09.2013